Sales

Greentec employee John Christensen
John Christensen
Sales Director
jc@greentec.eu
+45 76 33 36 80
Greentec employee Kim Brodersen
Kim Brodersen
Sales Manager - Scandinavia
kb@greentec.eu
+ 45 30 30 67 44
Greentec employee René Franck
René Franck
Key Account Manager
rsf@greentec.eu
+45 76 33 36 91
Greentec employee Sebastian Scheer
Sebastian Scheer
Sales Manager - Germany
s.scheer@greentec.eu
+49 173 3749 167
Greentec employee Dennis Martin
Dennis Martin
Sales Manager - Canada
dennis.martin@greentecnorthamerica.com
+1 (519) 276-1230

Marketing

Greentec employee Tine Nygaard Skov
Tine Nygaard Skov
Marketing
tns@greentec.eu
+45 76 33 36 82

Administration

Greentec employee Sandra Bjerre Bojsen
Sandra Bjerre Bojsen
Secretary
sbb@greentec.eu
+45 75 55 36 44
Greentec employee Thomas Hehr
Thomas Hehr
Managing Director
th@greentec.eu
+45 76 33 36 44
Greentec employee Gitte Greve
Gitte Greve
Bookkeeper
gg@greentec.eu
+45 75 55 36 44

After sales / Service

Greentec employee Lars Iversen
Lars Iversen
Service
li@greentec.eu
+45 76 33 36 90

Spare Parts

Greentec employee Morten Dyhrberg
Morten Dyhrberg
Spare Parts Manager
md@greentec.eu
+45 76 33 36 84
Greentec employee Mikkel Ellegaard
Mikkel Ellegaard
Spare Parts
me@greentec.eu
+45 76 33 36 94
Greentec employee Allan Andersen
Allan Andersen
Spare Parts
aa@greentec.eu
+45 76 33 36 86

Production

Greentec employee Jesper Sparrevohn
Jesper Sparrevohn
COO Production Director
jesp@greentec.eu
+45 23 45 67 53
Greentec employee Claus Madsen
Claus Madsen
Planning
cbm@greentec.eu
+45 76 33 36 89