Bruger Spearhead til stubbene

Bruger Spearhead til stubbene


Til sæson 2014 har Svenstrup og Giesegaard Landbrug I/S skiftet over til en Spearhead Stubble Master 730 efter seks år med en StarCut 730, der har slået godt og vel 1.000 hektar pr. sæson

 

Dyrkning af 2.153 hektar pløjefrit kræver sine maskiner. De skal have høj kapacitet og være solide, så de kører, når der er brug for dem.

Det stiller også særlige krav, når der indgår frøgræs i markplanen - og ploven ikke længere er i brug.

Sådan er det hos Svenstrup og Giesegaard Landbrug I/S. Her er markdriften lagt an på intensiv pasning og jagt på maksimalt udbytte - både målt i hkg og kroner.

- Vi vil også gerne have, at det ser godt ud hos os, fortæller Henrik Severin, driftsleder for Svenstrup og Giesegaard Landbrug I/S.

Blandt andet gør han og de dygtige medarbejdere en dyd ud af, at randzonerne ser ordentlige ud.

- Mange af dem er synlige fra vejene, og vi ønsker, at de forbipasserende kan se, at vi holder dem, siger han.

Det vigtigste er dog, at markarbejdet udføres effektivt.

 

Sætter høj stub i raps

Med de store arealer er det ikke nemt at samle sten i små størrelser.

- Perlegrus fjerner vi ikke, undtagen i frøgræsset, siger Henrik Severin med et smil.

Blandt andet i vinterrapsen bliver der derfor sat en forholdsvis høj stub på 15-20 centimeter ved den direkte høst.

- Vi udnytter mejetærskeren lidt bedre og kan hurtig slå stubben ned til en højde, vi efterfølgende kan håndtere, når vi skal så næste afgrøde, forklarer han.

 

Afpudser marker med frøgræs

I markplanen indgår omkring 200 hektar med frøgræs - i år er det fordelt på 176 hektar med alm. rajgræs og 35 hektar stivbladet svingel. Normalt indgår strandsvingel også, men den er ikke med i 2014. Det kommer den ifølge planen igen i 2015.

- I strandsvingel, som vi høster direkte, er det meget vigtigt, at der sker en afpudsning lige efter mejetærskeren, siger Henrik Severin.

Normalt sættes der 30 centimeter stub i strandsvingel, og efterfølgende slås der to gange. Først ned til 20 centimeter og efterfølgende ned til 10 centimeter.

- Vi dyrker korn efter frø, uden at pløje, og det kræver en meget lav stub samt god fordeling af det afpudsede materiale, påpeger han.

Efter alm. rajgræs, hvor mejetærskeren altid snitter halmen, køres der efterfølgende over med Spearhead afpudseren. Her bliver der kørt så tæt på jorden som overhovedet muligt. Det vil sige 5-10 centimeter.

Bagefter køres over med en tallerkenharve, og for at få et godt stykke arbejde, skal alle planteresterne være godt fordelt. Det klarer en Spearhead også.

- Vores frøavlskonsulent er imponeret over det, vi laver med den, også selvom der kan forekomme en bunke indimellem, konstaterer Henrik Severin.

 

God i marker med udlæg

Frøgræs udlægges altid i vårbyg, og teknikken, der bruges nu, er at så korn og udlæg i hver sine rækker.

- Det betyder, at der er 15 centimeter mellem kornrækkerne og det samme mellem græsrækkerne, siger Henrik Severin.

Den fremgangsmåde giver gode udlæg - også selvom der er forholdsvis store mængder halm i kornet.

Normalt presses halmen på udlægsmarkerne til eget halmfyr og en mindre halmkontrakt. Men ved udsigt til dårligt vejr opgives det.

- Så lader vi halmen ligge på stubben i lidt tid, hvorefter vi snitter den med vores Spearhead. Det fungerer godt, konstaterer han.

En af årsagerne til at gøre det på den måde er, at der ikke må komme strukturskader som følge af kørsel med halmpressere og vogne til at opsamle halmen.

 

Nem at indstille og rengøre

Den nye Spearhead Stubble Master 730 har en arbejdsbredde på 7,3 meter og er udstyret med dobbeltskrog med en glat overflade lige som sin forgænger.

- Vi kan nemt rengøre den med en kost, når vi kører fra mark til mark, og det lægger vi stor vægt på, påpeger Henrik Severin.

Den er også nem at indstille til den stubhøjde, man ønsker.

Knivene er også solide og holder til en sæsons arbejde - det vil sige godt 1.000 hektar.

- Det er kun, når vi rammer sten, at det er nødvendigt at slibe knivene, fortæller han.

Smøring er der heller ikke meget af, og derfor er det hurtigt at blive kørende.

 

 

Markplan 2014

Vinterhvede  451 ha

Vinterraps     392 ha

Vårbyg          691 ha

Rug               182 ha

Alm. rajgræs 176 ha

Stivbladet svingel               35 ha

Randzone mm                    70 ha

Øvrige afgrøder                  156 ha

I alt               2.153 ha

Denne artikel blev udgivet d. 19-09 2014

Del denne side