Stub Management, kontrolleret markhygiejne

Stub Management, kontrolleret markhygiejne


John Christensen, GreenTec A/S

 

10 års jubilæum for arbejde med Stub Management

Det er nu mere end 10 år siden, GreenTec (Spearhead) udviklede de første maskiner målrettet til at findele stubrester efter høsten, under fællesnævneren Stub Management – en bedre markhygiejne.

 

 

Det forstår vi som stub management

Stub Management er ensbetydende
med en hurtigere nedbrydning af de
efterladte stubrester på marken.
Med den rigtige stubbearbejdning
opnås optimale betingelser for den
kommende sæsons afgrøder.

 

Arbejdet udføres med Stubble
Master 500 eller 730 med h.h.v. 5,0
og 7,3 m. arbejdsbredde. Det
patenterede knivsystem, Star Cut
udmærker sig ved en perfekt findeling og et meget lavt effektbehov. Via klipperens sugeevne, blandes de findelte og flossede stubrester med støv, hvorved forrådnelsesprocessen starter omgående. Den hurtigere forrådnelse reducerer overførsel af svampesygdomme, og kontrollerer samtidig frigivelsen af næringsstoffer i stubresterne. Reduceret pesticidforbrug – bedre kvælstofudnyttelse!

 

 

Klare fordele ved en god mark hygiejne:

Hurtigere nedbrydning:

Findeling af stubresterne der samtidig tildeles støv, og herved mikroorganismer, betyder ”turbo” på forrådnelsesprocessen. Resultatet er kontrolleret frigivelse af næringsstoffer fra det nedbrudte organiske materiale og reduceret overførsel af svampesygdomme.

 

Aktivering af spildfrø:

Især i raps, er Stub Management særdeles effektiv til aktivering af spildfrø. Den findelte stængelmasse danner et let tæppe som lige netop holder så meget på fugtigheden, at rapsens spildfrø aktiveres og der opnås en effektiv fremspiring.

 

Fordeling af stubrester:

Mejetærskeren bliver større og større. Det er ofte vanskeligt at fordele det snittede halm. Ved hjælp af Stubble Master hvor der køres lidt på skrå af marken, findeles og fordeles det snittede halm endnu engang. Stubble Master er konstrueret således, at knivene vil forsøge at aflevere det findelte materiale der, hvor der i forvejen ikke findes materiale, hvorved der opnås en perfekt fordeling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skadedyr/Sygdomme:

Majshalvmøllet, der i forvejen er en af verdens værste skadedyr, er nu fundet i Danmark. Effektiv forebygning (bekæmpelse) gøres via findeling af de efterladte mejsstubbe, hvor majshalmøllet ellers ville overvintre. En grundregel er at der ikke må forefindes majsstængler tilbage på marken, enten i – eller over jorden, med en stængel med to ”knæ” forbundet.

 

Oprydning på marken

Ofte ligger der halmrester eller hele stubbe fra lejesæd, som kan virke forstyrrende for den efterfølgende jordbehandling. En målrettet overkørsel af arealet med Stubble Master, løser problemet på rekordtid.

 

 

 

Afpudsning af frøgræsmarker

Per tradition har rotorklippere fra
Spearhead været anvendt til
afpudsning af frøgræsmarker.
Stubble Masteren er ingen
undtagelse – den er bare blevet
endnu bedre. For tre år siden blev
den nyeste generation af Star Cut
knivsystemet introduceret, hvor
det nu er muligt at komme helt
tæt på jorden med afpudsningen,
samtidig med at materialet findeles yderligere.

 

Høj Stub med mejetærskeren

Ved blot at hæve mejetærskerens skærebord med 10 cm, øges kapaciteten med ca. 20%. Især i regnfulde år kan det være en stor fordel at have den øgede kapacitet med mejetærskeren. Efterfølgende findeles de lange stubbe Stubble Masteren, med bonusfordele til følge.

 

Rettidighed og dieselforbrug

Det patenterede knivsystem, Star Cut, udmærker sig ved en perfekt findeling og fordeling af det afklippede materiale. Med en fremkørselshastighed på ca. 15 km i timen opnås en meget stor kapacitet, og herved rettidighed i arbejdet. Høstens tidsvindue er begrænset, hvorfor det ofte er maskinernes kapacitet der afgør om arbejdet bliver udført til tiden. Dieselforbruget er ca. 2,5 l. per HA for en normal overkørsel i stubrester.

 

Denne artikel blev udgivet d. 19-05 2016

Del denne side